Ảnh đại diện của samclarke
@samclarke
Cờ của United Kingdom Weston Super Mare, United Kingdom
Member since Ngày 29 tháng 01 năm 2007
0 Đề xuất

samclarke

Trực tuyến Ngoại tuyến
offer high quality Flash animations and websites including if required php/mysql backends for those seeking a database driven website with a modern and professional look. I also offer services to those looking for graphics or small flash items for existing sites or projects.
$35 USD/giờ
1 đánh giá
3.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự