Ảnh đại diện của SamHuntsGlobalIT
@SamHuntsGlobalIT
Member since Ngày 28 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

SamHuntsGlobalIT

Trực tuyến Ngoại tuyến
Company: Global IT LTD Management: 67 Developers and we are able to handle several projects at a time. Service: PHP, AJAX, Flash, Joomla, C/C++, ECommerce, Java, .Net, XML Also know Photoshop, Graphic design, Photoshop, Logo design.
$10 USD/giờ
2 đánh giá
2.1
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự