Hình đại diện của samratpal1
@samratpal1
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 03 năm 2011
0 Đề xuất

samratpal1

Trực tuyến Ngoại tuyến
Skills: eCommerce: eBay Listing, eBay store management, Amazon listing, eBay/Amazon Store Management, eBay/Amazon Customer response handling, eBay/Amazon image editing, eBay Ranking, Amazon Ranking, eBay SEO, Amazon SEO, eBay Consultancy, Amazon Consultancy, eBay Cassini Search Engine Optimization, Amazon A9 Product Search Engine Optimization, eBay Consultancy, Amazon Consultancy, eBay Advertising, Amazon Advertising, Fulfillment by Amazon, Amazon Ads, Product Advertising, Amazon Seller central Search Engine Marketing Google Adwords, PPC, Google Analytics, Google Webmaster Central, Amazon PPC, eBay PPC, Facebook PPC, Social Media PPC, Bing PPC Search Engine Optimization: SEO Audit, SEO Keyword Research, On-Site SEO, Link Building, On-Page SEO, Wordpress on-site SEO, SEO Writing, Meta Tags, Meta Description, Wordpress, Yoast SEO, PPC, Off-Page Optimization. Internet marketing, eCommerce On-Site SEO, Shopify On-Site SEO, Magento On-site SEO.
$8 USD/hr
5 nhận xét
2.3
  • 67%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 74%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Msc

2004 - 2010 (6 years)

Bằng Cấp

Higher Diploma in Web Design and Search Engine Optimization (2011)

National Institute of Information Technology

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự