Hình đại diện của sanathoiwhizzz
@sanathoiwhizzz
Cờ của India Imphal, India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 09 năm 2008
0 Đề xuất

sanathoiwhizzz

Trực tuyến Ngoại tuyến
I hold Electronics and Telecommunications Engineering Degree. And I have more than 10 years of experience in designing Discreet and Digital Circuits. * PCB Layout design (I did more than 30 PCB Schematics and PCB Layouts, Schematics to Layout conversion. ) (Altium and ExpressPCB) * Circuit Schematics to PCB Layout conversion. * Embedded Design (Verilog, VHDL) * Matlab (Signal Analysis) * mikroC (PIC uCs) * FEMM 4.2. (Magnetics only) * PLC & SCADA (Basic to Medium Level) * PVSyst (Medium to Advance Level) * Technical Papers (Electronics, Electrical, Renewable Energy, and Physics) * Medium to Advance Level - Digital Circuitry Problems, Assignments, etc I can write very good detailed technical reports, detailed project reports, technical papers, assist you in your Research or Assignments in respect of my skills involve. Your 100% Satisfaction with the quality of our work is Guaranteed !!!
$3 USD/hr
4 nhận xét
2.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 69%Đúng ngân sách
  • 88%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự