Ảnh đại diện của sanjaykumargupta
@sanjaykumargupta
Cờ của India Kanpur Nagar, India
Làm thành viên từ Ngày 25 tháng 04 năm 2008
1 Đề xuất

sanjaykumargupta

Trực tuyến Ngoại tuyến
-10+ years experience in Application Development and Support for an IT Consulting and Services company -All my working experience consists of designing and developing Java/J2EE based E-Commerce websites includes 1) Member, 2) Catalog, 3) Order, 4) Payment and 5) Promotion subsystems. -Payment gateway Paypal, CyberSource implementation in ecommerce site -Technologies includes Java, JSP, Servlet, Struts, EJB, Spring, JSF, Hibernate, WebServices. -I am a highly skilled professional to provide you the best experience. I would like to build a long term business relations. Thanks & Regards, Sanjay
$10 USD/giờ
11 đánh giá
2.9
  • 79%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 27%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

B.TECH.

2001 - 2005 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự