Hình đại diện của sanjeev016
@sanjeev016
Cờ của India Hyderabad, India
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 06 năm 2017
0 Đề xuất

sanjeev016

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I am a Full stack developer with vast experience in developing Web applications for a number of industries, including: FinTech, MarTech, BFSI, Digital Payments, Insurance, Logistics, e-Commerce, Manufacturing, Start-ups etc.. I develop quality On-Demand Applications, I am available for communication through Skype,IM,Call always. My Expertise: Full Stack Developer | Java/J2EE | MEAN/MERN Stack | Angular JS | NodeJS | React JS | ExpressJS | SOA / Web Services - SOAP / REST | AWS, Azure, GCP | Chef, Puppet | Hiroku, Terraform, Docker | Jenkins, Mule soft | JSP / Servlets | Struts / Spring/ Hibernate | HTML/CSS/Javascript | JQuery, XML & JSON | BPM, RPA | Andriod/IOS | Ionic, Phonegap Framework | Big Data | Analytics/BI | Tableau, Qlik View, Power BI | QA/Testing(Manual/Automated) | Integration's/API Development | Middleware | SaaS/IaaS | SQL/MySQL/NoSQL/Postgre | Cassandra | Spark, Scala, Cassandra | MongoDB | Blockchain | Artificial Intelligence |
$15 USD/hr
1 Nhận xét
3.7
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

  • hình của Mani K. Build MEAN Stack project POC ₹46315.00 INR

    “It was very professional work and timely delivery of the work handed to Sanjeev. Quality of the work is excellent.”

Giáo dục

Btech

1993 - 1997 (4 years)

Chứng nhận

  • US English Level 1
    75%

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự