Hình đại diện của sapan886
@sapan886
Cờ của India Indore, India
Làm thành viên từ 23 tháng 6, 2018
0 Đề xuất

sapan886

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am full stack developer having 7+ year of experience in Web+Mobile Development and design. I am expertise in below technologies/languages: I provide only quality services and would love to work for enthusiastic clients. I am flexible to work on your available timezone. I am intelligent and have a very strong work ethic. Strive to write code that is clean, efficient, and maintainable in a timely manner Frontend Technologies on MEAN Stack:- Angular.JS, Backbone.JS, HighChart, jQuery, Bootstrap 3 Backend Technologies on MEAN Stack:- Node.JS, ExpressJS , MongoDB/MySQL/PostgreSQL, Amazon Web Services Open Source framework:- Laravel, CodeIgniter, CakePHP, Zend Framework CMS and e-commerce platforms:- Drupal, Magento/Shopify/WooCommerce/PrestaShop, WordPress, SquareSpace 3rd Party Integration:- Stripe, PayPal, Google APIs, Github APIs, Facebook Open Graph, Twitter API
$18 USD/hr
1 Nhận xét
2.9
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Full Stack Developer

Oct 2011

Working as FreeLancer as Full Stack Developer

Giáo dục

B.E.

2004 - 2008 (4 years)

Bằng Cấp

Sitefinity (2016)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự