Hình đại diện của sarangawaze6
@sarangawaze6
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 01 năm 2015
2 Đề xuất

sarangawaze6

Trực tuyến Ngoại tuyến
My motto is to provide high quality work and client satisfaction delivered before your deadline. Android | iPad | iPhone | Cryptocurrencies I PHP5 | HTML5 | Phonegap | I Mobile Application | Web Applications | • Having experience of different automation tool: • Configuration Management Tools: Chef • Integration Tool: Jenkins • Repository Manager: Artifactory • Hands on experience in Cloud CI/CD and DevOps for AWS, Azure. • Hands on experience in Windows,Linux, Networking, OpenStack,Vmware. • Data analysis and log management using ELK stack • Monitoring, Metric Collection & Visualization Apache Kafka, Telegraf with Grafana / InfluxDB I have more than 5+ years of experience in .NET(,C#,SQLSERVER,MVC,WPF,WCF), Android, Iphone, Mobile Applications, PHP, Devops
$10 USD/Giờ
các đánh giá về 20
4.1
  • 88%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 4%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Full Stack Developer

Sep 2013 - Sep 2017 (4 years)

Hi am currently working on .net and teleric controls ,DevOps, Android ,IOS

Giáo dục

BE(CSE)

2008 - 2012 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự