Ảnh đại diện của sarangawaze6
@sarangawaze6
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 01 năm 2015
2 Đề xuất

sarangawaze6

Trực tuyến Ngoại tuyến
My motto is to provide high quality work and client satisfaction delivered before your deadline. Android | iPad | iPhone | E-Commerce | Cryptocurrencies I PHP5 | Wordpress | HTML5 | Phonegap | I Mobile Application | Web Applications | My Android/iOS mobile App Experienced - Social Networking apps, mobile Ads integration Admob, - PhoneGap apps , Dating app, Elearning , Life Style , Quiz app , Uber Style App - Dating apps, Google Map/GPS system apps, - Chat apps, Restaurant delivery apps, Educational apps, Navigation apps I have more than 5+ years of experience in .NET(,C#,SQLSERVER,MVC,WPF,WCF), Android, Iphone, Mobile Applications, PHP, JOOMLA, WORDPRESS, , HTML5,CSS, Ajax, jquery, JavaScript, Mysql, Graphic Design, Website Design
$10 USD/giờ
19 đánh giá
4.1
  • 91%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 4%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Full Stack Developer

Feb 2014 - Sep 2015 (1 year)

Hi am currently working on .net and teleric controls ,DevOps, Android ,IOS,PHP,Java

Giáo dục

BE(CSE)

2006 - 2010 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự