Ảnh đại diện của sarc
@sarc
Cờ của Pakistan Islamabad, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 09 năm 2007
0 Đề xuất

sarc

Trực tuyến Ngoại tuyến
We provide business solution , for desktop website mobile in java dot net c Sharp Vb dot net php asp.net etc
$25 USD/giờ
3 đánh giá
2.2
 • 25%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của polylux Project 3015096 has been deleted

  “Alisbaba (the worker) made use of third party code without polylux (the employer) permission. They lost the arbitration as a result and their vWorker account was closed. All funds in escrow were returned to polylux.”

 • hình của ablayesl Web Design & Programming

  “Alisbaba (the worker) agreed/admitted that they did not complete the project-- Without investigating the hosting environment, Alisbaba had decided to use 2.0 for this project. Later it was determined that the implemented application was not working as expected because the hosting environment did not support asp.net. Hence Alisbaba was held at fault for not confirming the environment before starting and completing the work. All funds in escrow were returned to ablaye (the employer).”

 • hình của peternovec Access stock control $76.50 USD

  “Very capable and helpful. Good Job. Thankyou”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự