Ảnh đại diện của sarvya521
@sarvya521
Cờ của India Navi Mumbai, India
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 04 năm 2016
0 Đề xuất

sarvya521

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 5 yrs of experience in Software Development. I possess strong knowledge on Java, J2EE, Webservices, PHP, MySQL, Oracle, MS SQL Server, Hibernate, Spring, Mongodb, Struts, Angular JS, jQuery, nodejs, HTML, CSS, Javascript, I am fully flexible in Project architecture, Database Design, and application development.
$6 USD/giờ
10 đánh giá
3.5
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 6%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự