Ảnh đại diện của sashidars
@sashidars
Cờ của India Rfrfrfrfrfrfrfrfr, India
Member since Ngày 13 tháng 02 năm 2006
0 Đề xuất

sashidars

Trực tuyến Ngoại tuyến
$9 USD/giờ
1 đánh giá
3.4
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của USAIS Member area & site transfer $650.00 USD

  “I HAVE PROBLEM WITH PAYMENT GATEWAY AND MERCHANT ACC. I SEARCH AND SEARCH SO LONG AND FINILY I FIND IT, BUT sashidars THAY TELL ME THAT THAY DO NOT WORK ON NON-STANDARD API, SEVERAL DAYS LATER I GIVE THAM NEW USUAL API, BUT THAY DO NOT RESPONSE TO MY SO MANY MAILS; THAY SAY THAT DO NOT USE ANY MORE OLD MSN I CALL THEM ON WEBSITE PROVIDED PHONE NO (ON COMPANY THAY SAY THAT DID NOT WORK ANY MORE FOR )??. SO I REQUEST TO REFUND ME FOUNDS. FINALY THAY SAY THAT CAN REFUND ME JUST $197-NOT FULL $250 "SASHIDARS" SAY ON MAIL; "Hi, Sent 97 $ , i will send you remaning $100 within 2 to 3days " THAT MAIL WAS BE ON MAY/17/2006. TODAY IS JUNE/04/2006. AND DO NOT REFUND ME NON $100 ($153), BUT SINCE I HAS COMPLAIN TO GAF WEBMASTER AND CANCEL PROJECT; GAF REFUND TO ME AND TO "SASHIDARS" GAF COMISSION, SO I REQUEST TO REFUND ME FULL $250, BUT THAY DO NOT REFUND LESS $100 RATHER THAY SASHIDARS MUST TO REFUND ALL OF REST $153; BE AWARE FROM ”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự