Ảnh đại diện của sasiilaya
@sasiilaya
Cờ của India Madurai, India
Thành viên từ April, 2009
0 Đề xuất

sasiilaya

Trực tuyến Ngoại tuyến
Sasiya plays a major role in Website designing services, Website homepage designing, Logo designing, Flash intro designing, flash banners designing services at on affordable prices with minimized time frame. We pay more attention towards providing highest quality web design service at the best price. Sasiya is comprised of the experts whom are more creative and dedicated to bring out the best to meet your satisfaction and we mainly concentrate to make the website or any of your application to be more attractive, creative and interactive.
$15 USD/giờ
10 đánh giá
4.7
  • 24%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng giờ
  • 10%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự