Ảnh đại diện của sathiyaganapathy
@sathiyaganapathy
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 07 năm 2009
0 Đề xuất

sathiyaganapathy

Trực tuyến Ngoại tuyến
Results-oriented and dynamic programming professional with in-depth knowledge of Information Technology and its use for effective development of web applications. Possessing a strong practical approach towards development, and well-versed with a number of leading programming tools and languages. Abreast of the latest trends and best practices of IT, especially in programming and web development. A proven asset for any dynamic development environment, with advanced technical skills and knowledge, dedication, and professionalism. Core Competencies/Areas of Expertise Web Application Development  Programming  WordPress  Strong Technical Support Skills  Microsoft Technologies  Unit Testing Code Review  Code Optimization & Maintenance  Customer Service  Positive “Can-Do” Attitude Technical Expertise: .Net Framework, Entity Framework, C#, ASP.Net MVC, SQL Server 2010, WordPress, Javascript, HTML 5, CSS 3, Ajax, Telerik, Infragistics NetAdvantage Tools.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
0.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự