Ảnh đại diện của savankoradia
@savankoradia
Cờ của India Ahmedabad, India
Member since Ngày 06 tháng 09 năm 2010
0 Đề xuất

Savan Koradia

Trực tuyến Ngoại tuyến
I've completed Bachelor & Masters of Engineering in Computer Science & Engineering. I've excellent knowledge of PHP [Zend, CodeIgniter] & Java[Core,Stuts,Hibernate] & Databases[MySQL & PostgreSQL] and Cloud [Redhat Openshift, Heroku] as well as 3rd party integrations [Facebook, SendGrid, Google Chart]
$10 USD/giờ
10 đánh giá
4.3
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

B.E.

2008 - 2012 (4 years)

H.S.C.

2006 - 2008 (2 years)

Chứng chỉ

PHP/MySQL (2012)

IIT Bombay

Linux (2012)

IIT Bombaby

Các xuất bản

Zend Framework Tutorials

I'm proud writer at LFY magazine OSFY.

PHP : Module 0 Framework

This is my 1st book on my 1st Single Tier PHP framework.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự