Ảnh đại diện của SawtoothMedia
@SawtoothMedia
Member since Ngày 14 tháng 10 năm 2008
0 Đề xuất

SawtoothMedia

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a well-rounded, knowledgeable internet marketer with backgrounds in SEM, Shopping Portal Management, SEO, and other auction-based media, primarily seasoned in the retail vertical. I have been working in marketing for 9 years, and have been freelancing for 2 years. I have been running my consulting firm, Sawtooth Media, out of my home in the mountains in Utah for the last few years and hope to do so in years to come.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
2.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự