Hình đại diện của saykor
@saykor
Thành viên từ October, 2004
7 Đề xuất

Saykor Development

Trực tuyến Ngoại tuyến
Language: C# Knowing Technologies: Webforms & MVC WebServices & Web Api WPF & Silverlight Windows 8 Store Javascript & XAML Windows Phone 7 & 8 HTML5 & CSS3 & Javascript Kendo UI & LINQ Database: MsSql & MongoDB Entity Framework & Code First E-commerce: nopCommerce
$88 USD/giờ
84 đánh giá
5.8
 • 98%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 29%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Kinh nghiệm

Developer

Jun 2011

Work as / wpf developer Company's website:

Developer

Jan 2008 - May 2010 (2 years)

Work as / silverlight developer Company's websites:

Developer

Jul 2007 - Dec 2007 (5 months)

Work on asp classic

Giáo dục

Higher

1996 - 1999 (3 years)

Chứng chỉ

Windows 8 JavaScript (2013)

Telerik Academy

You can view the certificate online at Telerik Academy's website:

JavaScript Developer (2013)

Telerik Academy

You can view and verify the certificate online at Telerik Academy's website:

Server-side Developer (2013)

Telerik Academy

You can view and verify the certificate online at Telerik Academy's website:

C# Software Developer (2013)

Telerik Academy

You can view and verify the certificate online at Telerik Academy's website:

ASP.NET Web Developer (2013)

Telerik Academy

You can view and verify the certificate online at Telerik Academy's website:

Windows 8 Xaml (2013)

Telerik Academy

You can view the certificate online at Telerik Academy's website:

WPF Developer (2013)

Telerik Academy

You can view the certificate online at Telerik Academy's website:

Các xuất bản

Developer

My Blog:

Work with MongoDB

Workshop made by me for Telerik Academy. Explain a simple CRUD operations with webforms and MongoDB:

Chứng Nhận

 • US English Level 1
  88%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự