Ảnh đại diện của Sbaidya1982
@Sbaidya1982
Cờ của India Calcutta, India
Member since Ngày 13 tháng 07 năm 2008
0 Đề xuất

Sbaidya1982

Trực tuyến Ngoại tuyến
Left my lucrative bank job and jumped straight into freelance writing. Why? There are two words for answer: Expression and Freedom. I have been into freelance writing for a while now with my first job dating back to May 2008. Ever since then, I have been writing because that is what I love to do. I have previously worked on Rent-a-coder (later changed to VWorker and then merged with Freelancer) and Elance. I am from India...I am not a native speaker of English but I have a pretty good grasp on this language which helped me to survive in this extremely competitive market for 7 long years! Give me a try and you will never regret.
$10 USD/giờ
1 đánh giá
2.4
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự