Hình đại diện của sbcs2
@sbcs2
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ Ngày 19 tháng 03 năm 2017
0 Đề xuất

sbcs2

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an experienced web developer since 10 years in the field PHP/MySQL (Cake PHP, Smarty,PHP,), WordPress (Plug-in/Theme), E-Commerce, OS-commerce, JavaScript, jQuery, HTML5/ CSS3,Ajax, XML, SEO, Link Building, Flash, CMS, Open cart, Payment Getaway Integration (API),Social Networking (Facebook/Twitter/Instagram/Pinterest), User Interface (UI), PSD to HTML,Zen Cart, Ultracart, Mootools, Web Design, Logo Design, etc. Our specializations are in various CMS's like Joomla, WordPress, Drupal, Magento etc and MVC frameworks like CodeIgniter, CakePHP, Symfony etc. Besides of it , I am working as a iOS Developer since 5 years. My skills includes C, Objective-C, iOS Design Pattern, iOS Apps, xCode, Cocoa Touch,Json,Web service and many more. I am dedicated, hardworking and always ready to put my potential on work. I am self motivated, creative and always have an urge to make things work better.
$15 USD/hr
7 nhận xét
2.9
  • 86%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 53%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự