Ảnh đại diện của sbk
@sbk
Cờ của Turkey Gebze, Turkey
Làm thành viên từ Ngày 17 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

sbk

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hardware designer on multinational projects ARM7, ARM9, ARM Cortex M0/M3/M4, ARM Cortex A9, PIC, dsPIC iMX27 : Hardware design . Embedded kiosk like media player. - Analog Devices ADSP-2191,Blackfin BF531 - Texas Instruments TMS320C6711, TMS320LF2812 Verilog,Xilinx - ISE and some 3rd party synthesis tools. Mentor etc Xilinx Spartan2, Spartan2E, Spartan3, Spartan3E MEMS mechanical,optical sensors -PC programming -Device Driver development -Imaging, acquisition, processing, , commercial projects working in factories for years. - C, Assembly, RTOS, application development for WinCE5,WinCE6 and embedded Linux Equipment: Full equipped lab with high speed oscilloscopes, signal generators, spectrum analyzer (optical and RF), protocol analyzers, logic analyzers, JTAG, Debugger, Emulator, Evaluation kits.. Lots of them.
$60 USD/giờ
4 đánh giá
3.5
  • 36%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự