Ảnh đại diện của scorpionsystems
@scorpionsystems
Thành viên từ March, 2004
0 Đề xuất

scorpionsystems 

Sheboygan Builders Custom Installation of our e-ItemSeller Script Form Page Design We designed the front end and back end code for the listing order forms for this site Classifieds Mid West Script Customization PayPal Payment Intergration PayPal IPN Intergration Steve Armstrong PayPal Set up Flash Banner Design PunkinHead LLC. Custom Installation of our e-ItemSeller Script Kids Love Outdoors, Inc. Custom Installation of our e-ItemSeller Script Custom PayPal IPN scripting Fonddulac builders Custom Installation of our e-ItemSeller Script Form Page Design We designed the front end and back end code for the listing order forms for this site
$25 USD/giờ
0 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự