Ảnh đại diện của sdigital
@sdigital
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 06 năm 2009
0 Đề xuất

sdigital

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are expert in: 1. Expertise on Database Servers like MSSQL, MySQL, PosrgreSQL and Oracle10g. 2. Developing cutting edge web applications using PHP,XHTML, CSS, AJAX, JQuery. 3. Developing outstanding animations using Flash with Action Script and Macromedia Director. 4. Developing Open Type and True Type fonts using Fontlab and Volt. 5. Digital Brochure and Presentation development using Photoshop, Illustrator, Studio Max & Maya. 6. Motion Graphics Editing using Adobe Premier and Cinema4D.
$10 USD/giờ
2 đánh giá
2.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự