Hình đại diện của sdlc
@sdlc
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 02 năm 2011
0 Đề xuất

sdlc

Trực tuyến Ngoại tuyến
Summary of my Profile: [login to view URL] analyst and have more than 5 years of experience in business analysis. Engineering and MBA from reputed [login to view URL] present working as Freelancer Business analyst. [login to view URL] include interacting with various stakeholder to gather requirement, requirement feasibility, functional document development, Scenario creation, functional testing. worked across software development life cycle. [login to view URL] in presales support like responding to RFPs, prepararing profitability model in excel, calculating profitability, project cost depending on number of para<span exttxt="meters. [login to view URL] in Wireframe creation (using Visio)[login to view URL] PowerPoint presentation [login to view URL] expertise - Insurance and Banking and done LOMA-USA certification" class="profile_ext">... Read more
$15 USD/hr
1 Nhận xét
1.0
  • 33%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Business Analyst

Jan 2011

- Business Analysis - Requirement Gathering - RFP response creation - Proposal documentation - As IS process documentation - Functional Testing - Wireframe, mockups - Visio, basecamp, assembla, pensile, Redmine tool experience

Sr. Business Analyst

May 2007 - Jan 2011 (3 years)

Worked in the Insurance and Infrastructure Vertical and was responsible for Business Analysis, Consulting, Business Development, provide domain expertise, prepare RFP response document, pricing models.

Management Trainee

Apr 2003 - Jul 2005 (2 years)

Management trainee in Manufacturing department.

Giáo dục

MBA / MMS

2005 - 2007 (2 years)

B.Tech.

1999 - 2003 (4 years)

Bằng Cấp

LOMA's Certified Insurance Consultant (2010)

LOMA USA

LOMA's Certified Insurance Consultant

Certified Business Analysis Professional (2012)

International Institute for Business Analysis

Appearing for IIBA Certified Business Analysis Professional

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự