Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$7 USD / giờ
Cờ của INDIA
new delhi, india
$7 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 7:40 CH
Đã tham gia vào tháng 8 15, 2023
0 Khuyến nghị

Bishnu K.

@securetyguide

0,0 (2 nhận xét)
0,0
0,0
100%
100%
$7 USD / giờ
Cờ của INDIA
new delhi, india
$7 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Security Researcher | Ethical Hacker | Pentester

1. **Penetration Tester:** As a penetration tester, I would simulate cyberattacks to find vulnerabilities in systems, aiding in preemptive security measures. 2. **Web Application Hacker:** as a web app hacker, would specialize in uncovering vulnerabilities in web applications, safeguarding data and user privacy. 3. **Cybersecurity Consultant:** Bishnu Kumar, the cybersecurity consultant, would advise on security strategies, tailoring solutions to enhance overall protection and response strategies.

Liên hệ Bishnu K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 2 trong số 2 nhận xét
Lọc nhận xét theo:
0,0
€1.125,00 EUR
The project is not completed according to the dispute
Computer Security
Technical Writing
Cloud Security
Risk Assessment
Avatar người dùng
Cờ của Adrien G.
@Villiweb
5 tháng trước
0,0
$20,00 USD
The project is not completed according to the dispute
Web Security
Internet Security
Security
Certified Ethical Hacking
Avatar người dùng
Cờ của Naqi R.
@naqiraza199
5 tháng trước

Kinh nghiệm

Web Application hacker and Bug Bounty Hunter

Hackerone, Hackenproof
thg 4 2021 - Hiện tại
Bug Bounty Hunter: Bug Bounty Hunters find and report security vulnerabilities in digital systems, helping organizations enhance their security. They earn rewards for identifying issues before malicious hackers can exploit them. Web Application Hacker: Web Application Hackers specialize in uncovering and addressing vulnerabilities within web applications. They focus on ensuring websites and online platforms are protected against cyber threats.

Bug Bounty hunter

Indian Government
Saved the PMO official data and citizen data from bad hacker

Học vấn

B.sc

Veer Kunwar Singh University, India 2019 - 2022
(3 năm)

Bằng cấp

Comptia PenTest+

Comptia
2022
The CompTIA PenTest+ certification covers a range of important topics related to penetration testing and ethical hacking. Here are some details 1. Conduct penetration tests. 2. Find vulnerabilities in systems and networks. 3. Exploit weaknesses ethically. 4. Assess web application security. 5. Write clear reports. 6. Understand legal and compliance aspects. It's a practical credential for ethical hackers and security professionals.

Uncle rat's web application hacking and bug Bounty

Udemy
2023
"Uncle Rat's Web Application Hacking and Bug Bounty" is a guide that covers web app vulnerabilities and bug bounty hunting. Learn hacking techniques and how to secure systems while earning rewards for spotting vulnerabilities. It's a practical resource for those interested in cybersecurity and ethical hacking.

Google IT Support Professional Certified

Google
2022
The Google IT Support Professional Certification is a program offering foundational IT skills through online courses and hands-on labs. It covers troubleshooting, networking, security, and more. After completing the coursework and passing the certification exam, learners are prepared for entry-level IT support roles. The certification includes job placement support and is a valuable credential for those entering the IT field.

Liên hệ Bishnu K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.