Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$25 USD / giờ
Cờ của TURKEY
istanbul, turkey
$25 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 6:55 CH
Đã tham gia vào tháng 6 19, 2023
0 Khuyến nghị

Seda E.

@sedaerdogdu96

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$25 USD / giờ
Cờ của TURKEY
istanbul, turkey
$25 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

The Graphic Designer

As a graphic designer, my passion lies in bringing ideas to life through visual communication. With a keen eye for detail and a strong understanding of design principles, I specialize in creating impactful and compelling visuals that leave a lasting impression. My goal as a graphic designer is to not only create aesthetically pleasing designs but also to effectively convey messages and evoke emotions. Whether it's designing a logo, crafting a brand identity, or creating stunning visuals for marketing materials, I strive to capture the essence of each project and deliver designs that resonate with the intended audience. With a diverse skill set, I am proficient in various design software and techniques. From selecting the perfect color palette and typography to creating harmonious layouts and compositions, I pay meticulous attention to every aspect of the design process. I believe that a successful design should not only look great but also communicate the desired message clearly and effectively. As a graphic designer, I continuously stay updated with the latest design trends and industry standards. I am always seeking opportunities to expand my knowledge and skills, enabling me to offer fresh and innovative design solutions to my clients. In summary, I am a passionate and dedicated graphic designer committed to creating visually stunning designs that captivate audiences and deliver powerful messages. With a focus on collaboration and attention to detail, I aim to exceed client expectations and make a meaningful impact through my design work.

Liên hệ Seda E. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11097477
11097477

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Học vấn

graphic design

Istanbul Bilgi Üniversitesi, Turkey 2015 - 2019
(4 năm)

Liên hệ Seda E. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Chứng chỉ

freelancer_orientation.png AI Training - Freelancer Global Fleet 1 81%
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.