Ảnh đại diện của sentromed
@sentromed
Làm thành viên từ Ngày 28 tháng 08 năm 2006
0 Đề xuất

sentromed

Trực tuyến Ngoại tuyến
OBJECTIVE Seeking a position in the area of software development. SUMMARY Professional with 10+ years experience in software development; Strong capability for problem analysis, system investigation proficient in debugging and troubleshooting; Skilled in NT user/kernel mode debugging; COMPUTER SKILLS Debugging Tools WinDbg, Soft-Ice, IDA Languages C, C++, Asm, Python, Flex, LUA, SQL Operating Systems Windows Win7/Vista/XP, MacOS, Linux Dev. Tools Eclipse, MS VC++ 2008/2005/6/5 Software Rational Suite, Numega DevPartner, InstallShield Network TCP/IP protocol’s family (TCP, UDP), Socket API Databases Oracle, dBase, FoxPro
$10 USD/giờ
9 đánh giá
6.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự