Profile image of Seraphchan
@Seraphchan
Cờ của United States Blacksburg, United States
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 08 năm 2007
0 Đề xuất

Seraphchan

Online Offline
I work hard to constantly improve my design abilities. Visit my portfolio at to see my latest projects!
$35 USD/Giờ
các đánh giá về 10
4.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Owner

Apr 2005

Owner, proprietor, and founder of Seraph's Designs, originally Seraph-chan Designs.

Giáo dục

Marketing/Business/Comp Sci

2002 - 2005 (3 years)

Bằng Cấp

BPW Young Careerist (2008)

BPW

Awarded to young businesswomen who have excelled and overcome great obstacles for their career.

Các xuất bản

Tech Gifts for Mother's Day

A small article written for AC back in 2008 as a spotlight for reviewing and recommending the best tech gifts for a geeky mother.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự