Ảnh đại diện của Seraphchan
@Seraphchan
Cờ của United States Blacksburg, United States
Member since Ngày 15 tháng 08 năm 2007
0 Đề xuất

Seraph\'s Designs

Trực tuyến Ngoại tuyến
I work hard to constantly improve my design abilities. Visit my portfolio at to see my latest projects!
$35 USD/giờ
10 đánh giá
4.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Owner

Apr 2005

Owner, proprietor, and founder of Seraph's Designs, originally Seraph-chan Designs.

Giáo dục

Marketing/Business/Comp Sci

2002 - 2005 (3 years)

Chứng chỉ

BPW Young Careerist (2008)

BPW

Awarded to young businesswomen who have excelled and overcome great obstacles for their career.

Các xuất bản

Tech Gifts for Mother's Day

A small article written for AC back in 2008 as a spotlight for reviewing and recommending the best tech gifts for a geeky mother.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự