Ảnh đại diện của SeraphimAT
@SeraphimAT
Member since Ngày 07 tháng 05 năm 2008
0 Đề xuất

SeraphimAT

Trực tuyến Ngoại tuyến
A professional Flash developer who meets deadlines, understands another programmer's code, has experience of teamwork, has a reputation of attention to detail. Has wide experience in object-oriented design and object-oriented programming of Flash/Flex applications on ActionScript 1.0/2.0/3.0 in conjunction with other web technologies (.NET, PHP, Java etc.). Experienced in development of Flash games, websites, Flash components etc.
$50 USD/giờ
13 đánh giá
4.1
  • 80%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự