Hình đại diện của serdarsanri
@serdarsanri
Cờ của United States Fort Lauderdale, United States
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 09 năm 2008
0 Đề xuất

serdarsanri

Trực tuyến Ngoại tuyến
• Over 18 years of hands-on computer experience and 15 years of Internet experience. • Extensive knowledge of HTML/5, CSS/3, PHP, Classic ASP, JavaScript, Laravel, Sass, compass, Backbone.js, [login to view URL], NodeJS, [login to view URL], grunt, XML/JSON, Solr, MySQL, MSSQL, Access, SVN, git/github/gitlab versioning systems and more. • Thorough grasp of cross-platform cross-browser compatibility issues and code optimization. • Comprehensive Internet background, clean, responsive user interface development experience • Strong personal skills including focused listening, self-teaching, logical thinking, and working in a high-pressure team-oriented environment. Rapidly adapts to new technologies, standards, and ideas. • My skills include Web frontend and backend Development, Web Application Development, Android Application Development with Android DevKit, Mobile Web Application Development, Apache Solr Search Engine, Node.js and Project Management.
$18 USD/Giờ
các đánh giá về 2
2.4
 • 67%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của Zachary W. MYSQL EXPERT for CONNEcTION ISSUE TO ASPNET APP [Sealed]

  “Senol is AWESOME. He jumped in and was deligent in working through the issue that so much bigger than I originally thought. Thanks Senol!!!”

 • hình của advancehealth newsite [Sealed]

  “very good programmer, highly recommended”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự