Hình đại diện của sergeyarl
@sergeyarl
Cờ của Russian Federation Saint-petersburg, Russian Federation
Làm thành viên từ Ngày 25 tháng 05 năm 2009
0 Đề xuất

sergeyarl

Trực tuyến Ngoại tuyến
System administrator/DevOps engineer. 8+ years of experience. RHCE certified. Area of expertise: web-servers, mail-servers, VPN-servers, databases, Internet-gateways, virtualization, application deployment, etc. OS: Linux: RHEL/Fedora/CentOS, Debian/Ubuntu FreeBSD Web: Apache, Nginx, Squid Network: DHCPd, OpenVPN DNS: Unbound, Bind, Dnsmasq Directory: OpenLDAP Firewall: PF, IPtables Mail: Postfix, Dovecot Fileserver: Samba, Pure-fptd, Vsftpd Configuration management: Puppet, Salt, Ansible Clustering: Heartbeat, Pacemaker/Corosync, LVS (ldirecord) Monitoring: Zabbix Version control: Subversion, Git Databases: MySQL, PostgreSQL, Pgpool2 Virtualization: KVM, OpenStack, Docker AMQP: RabbitMQ Code Build/Deploy: Jenkins Cloud services: AWS: EC2, S3, RDS, Route53 Programming languages: Shell/Bash; Basic knowledge Perl, PHP, Ruby, Python, SQL Package creation/maintenance: RPM, DEB
$20 USD/Giờ
các đánh giá về 2
1.3
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

System Administrator

Aug 2013 - Nov 2015 (2 years)

Server administratrion. Full time remote work. Responsible for setting up all sorts of software, creating DEB packages, creating modules/manifests for Puppet, maintaining backups, maintaining monitoring of all services, creating automation scripts (Bash, Ruby) etc.

Infrastructure developer

Jul 2012 - Jan 2013 (6 months)

Server administrator. Full time remote work. Administration of Linux-based servers (Debian, Ubuntu, RHEL/CentOS). Infrastructure deployment automation using Puppet, Chef. Troubleshooting.

System administrator

Dec 2009 - Dec 2011 (2 years)

Server administratrion. Full time remote work. Administration of Linux-based (Debian, CentOS) and FreeBSD-based servers. Software in use: iptables, Apache, nginx, Postfix, Dovecot, MySQL, Bind, OpenLDAP, Zabbix, Subversion, Bacula, ldirectord, Heartbeat

Giáo dục

Bachelor

1999 - 2004 (5 years)

Bằng Cấp

Red Hat Certified Engineer (2009)

Eureca

[login to view URL]

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự