Ảnh đại diện của SerthaTech
@SerthaTech
Cờ của Belgium Brussels, Belgium
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 02 năm 2009
0 Đề xuất

SerthaTech

Trực tuyến Ngoại tuyến
, The Right IT Company for Short Tasks We are a Belgium Bureau specialized in remotely short solutions with fast deliveries. Since that sometimes IT enables easy way of working, we can do remotely and fast the same as big companies do with a different price. In order to provide the best suitable solution for our customers, we only work with some technologies as shown on our Website. Check our Portfolio page and be aware of our recent delivered projects.
$19 USD/giờ
1 đánh giá
1.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự