Ảnh đại diện của sfarazkazmi
@sfarazkazmi
Làm thành viên từ Ngày 17 tháng 03 năm 2008
0 Đề xuất

sfarazkazmi

Trực tuyến Ngoại tuyến
Currently working with Intel Corporation as Software Engineer. Over 5 years of experience in Web & Backend Dvelopment Proficient with AngularJS, Bootstrap, Java, c#, php, sqlserver, mysql, ASP.net
$30 USD/giờ
2 đánh giá
3.4
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự