Profile cover photo
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$25 USD / giờ
Cờ của INDIA
block s1, india
$25 USD / giờ
It's currently 7:58 CH here
Joined tháng 3 9, 2022
0 Khuyến nghị

Shahawar Q.

@shah812

annual-level-three.svg
4,7 (4 nhận xét)
2,0
2,0
56%
56%
$25 USD / giờ
Cờ của INDIA
block s1, india
$25 USD / giờ
100%
Công Việc Hoàn Thành
100%
Đúng Ngân Sách
100%
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Sr.Dev(MERN|React Native|PHP|Python|Django|A.I.)

I am an artificial intelligence expert with more than 12 years of company work experience, deep experience, and strong abilities in various fields of artificial intelligence such as computer vision, machine learning, deep learning, and Image processing(OpenCV, YOLO, SSD, OCR, CNN, RNN). Your project matches my role and I have sufficient ability to complete your project perfectly in a short time. Full stack Developer expert in Wordpress development, Software development, Software architecture, HTML, CSS, JavaScript, Java, PHP, Python, Jquery, React, React Native, Vue.js, Selenium with Python Web Development and Web Design AI and Machine Learning: Extensive experience in implementing advanced machine learning algorithms and neural networks using Python libraries such as TensorFlow, Keras, PyTorch, and OpenCV to build powerful AI-driven applications. Proficient in developing predictive models, recommendation systems, and natural language processing algorithms. Hands-on experience with cutting-edge machine learning techniques such as transfer learning, deep learning, and reinforcement learning, and expertise in data exploration, feature engineering, and model selection. Experience in working with big data technologies such as Hadoop, Spark, and Apache Kafka, and utilizing them for data processing, analysis, and model training. Knowledge of computer vision techniques for image and video analysis, including object detection, image segmentation, and facial recognition. Proficient in implementing computer vision models using libraries such as OpenCV and Dlib. Expertise in developing RESTful APIs and integrating AI and machine learning models into web and mobile applications. Proficient in API development and integration with popular frameworks such as Flask and Django. In-depth knowledge of natural language processing techniques such as sentiment analysis, topic modeling, and text classification, and experience in building language models and chatbots using libraries such as NLTK and Spacy. Experience in working with cloud-based machine learning services such as AWS, Azure, and Google Cloud, and utilizing them to deploy, scale, and manage machine learning models in production. Ux Design Tool: Sketch, InVision, Figma, Adobe Xd, FlowMapp, Balsamiq, Photoshop, illustrator, Storyboard Ui Design tool: HTML, CSS, Bootstrap, js, jquery Programming Languages: Python, JavaScript, PHP, C, C++. Back-End Frameworks: Django, Flask, Express, Wordpress, Laravel, Node. Front-End Framework and Libraries: React, Vue, Angular, HTML, CSS,JavaScript. Cross-Platform Mobile Frameworks: React-Native, Flutter, Ionic. Databases: Postgresql, Mysql, MongoDB, Sql-Server, REST APIs, GraphQ. With these skills, I can create custom applications, websites, and mobile apps that incorporate AI and machine learning algorithms to help businesses automate processes, improve customer experiences, and make data-driven decisions.

Liên hệ Shahawar Q. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 4 trong số 4 nhận xét
Lọc nhận xét theo:
3,6
€12,00 EUR
If you provide precise guidance on the task at hand, he is likely to execute it with greater efficiency.
Python
Machine Learning (ML)
Avatar người dùng
Cờ của Virajit G.
@virajitviru1995
3 tháng trước
5,0
£50,00 GBP
Shahawar is a responsive, responsible, and hard-working guy. I would hire him again if needed.
Python
PySpark
Apache Spark
Avatar người dùng
Cờ của Ankit M.
@ankitmathur4u
6 tháng trước
4,2
$20,00 CAD
Very motivated and a very good communicator.
Python
Pytorch
Deep Learning
M
Cờ của Nasrin S.
@maryahmadi446
6 tháng trước
5,0
₹1.050,00 INR
Great Person.. works with dedication... takes a lot of interest in work.. I have more work for him
JavaScript
Python
Bootstrap
Flask
Google Firebase
Avatar người dùng
Cờ của Alfalha J.
@alfallahkhalid
6 tháng trước

Liên hệ Shahawar Q. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.