Hình đại diện của shahidaasy2002
@shahidaasy2002
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 09 năm 2010
6 Đề xuất

shahidaasy2002

Trực tuyến Ngoại tuyến
With more than 12 years of experience in the field of Architectural Design and 3d realistic visualization, we are composed of talented, hardworking, and committed skilled team of individuals. Our services are specifically outlined in: -)- Photo realistic 3d Visualization/Rendering. -)- Architectural interior, exterior and landscape design. -)- 3d Animation and walthroug. -)- Industrial and Product design and photo realistic rendering. -)- 3d printing design services. -)- Game assert design and game engine compatible services
$20 USD/Giờ
các đánh giá về 107
6.5
  • 90%Công việc đã Hoàn thành
  • 97%Đúng ngân sách
  • 94%Đúng hạn
  • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Head of Design Studio

Aug 2014 - Oct 2015 (1 year)

My responsibility was to design complete product design phase with creative ideas and manage as a team lead

Associate Architect Design Engineer

Aug 2012 - Aug 2014 (2 years)

I have worked as associate architect designer in engineering company which deal in interior and landscape works.

Senior 3d Visualizer/Animator

Dec 2010 - Jun 2012 (1 year)

I have worked as senior 3d artist in the construction company. Main role was, 3d architect design visualization, realistic design presentations and walk through animation

Interior Designer

Sep 2008 - Aug 2010 (1 year)

Worked as Interior Designer in Construction and engineering firm. Most of the product line was Lights, furniture, swimming pool tiles etc.

CAD Supervisor

Oct 2006

I have worked as CAD Engineer/supervisor in Landscape and Interior Design company.

Giáo dục

Bachelors

2001 - 2003 (2 years)

Associate Engineering

1998 - 2001 (3 years)

Bằng Cấp

3d Max Architect Design (2006)

Vision International

Các xuất bản

3d journal

I have written on the 3d journalism for my coworker studding in Sweden for PHD thesis

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự