Ảnh đại diện của shahin88
@shahin88
Member since Ngày 29 tháng 07 năm 2011
0 Đề xuất

shahin88

Trực tuyến Ngoại tuyến
Working on Android Apps and Web Development almost two years! Having extreme interest in professional growth by Freelancing. I like teamwork, collaboration and strive to bring creative and innovative projects to completion. Expertise: - Android(Java, Android Studio) [MVP, Retrofit, Volley, Picasso etc], Laravel, Javascript - REST API, JSON, XML, RSS, jQuery - Google APIs like maps, directions, distance matrix, places search - 2FA with Facebook, Twitter, Instagram APIs - MySQL, SqLite, MongoDB API(ParseServer). - Cloud: Parse Server (MongoDb), Firebase, Heroku App, Amazon S3 Bucket. - Version Control with Git [github, gitlab, bitbucket etc]. - Cloud Messaging Onesignal, FCM(GCM) - Atlassian agile tool JIRA I've clear concept of OOP and Multithreading. I enjoy my work!
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự