Hình đại diện của shailsolanki
@shailsolanki
Cờ của India Ujjain, India
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 12 năm 2007
1 Đề xuất

shailsolanki

Trực tuyến Ngoại tuyến
11 years of experience in PHP development. - Knowledge of Big Frameworks like Laravel, Zend - Knowledge of Other Fameworks like Cakephp, Codeigniter, YII etc - Understanding and Implementation of Big Projects - Strong knowledge of OOP - Experience in Database Design andf Optimisation of tables - Experience in code optimisation for speed up web application - Knowledge of working with OOPHP >5.4 - Strong understanding of SOLID principles - Experience with Software design patterns - Experience in Security like XSS/CSRF attacks, SQl Injections - SVN,GIT PHP Opensource skills: - Strong Knowledge of Wordpress :- Theme, Plugin , Widgets development - Strong Knowledge of Drupal :- Theme, Module , Blocks development - Strong Knowledge of Joomla :- Theme, Module , Extensions development - Strong Knowledge of Cart like Opencart, Xcart, Zencart and experience in setting shopping cart Front-end skills: - Strong Knowledge of jQuery - Experience with Backbone.js and Angular.js - Semantic coding
$13 USD/hr
13 nhận xét
5.2
  • 87%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 36%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

software

Jan 2000

Best IT company in world I am working with this.

Giáo dục

M.Tech

1996 - 2000 (4 years)

Bằng Cấp

D.C.C.P. (1999)

NIIT

Các xuất bản

Centiva

""

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự