Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
horinakunda, bangladesh
$10 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 2:19 SA
Đã tham gia vào tháng 12 4, 2022
0 Khuyến nghị

Shakib A.

@shakibali1016

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$10 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
horinakunda, bangladesh
$10 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Graphics designer, Video editing & 2D 3D animation

A skilled video editing graphics design animator possesses a wide range of abilities to create captivating visual content. They have a deep understanding of video editing software, such as Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or DaVinci Resolve, and are proficient in manipulating footage to create a seamless and engaging final product. Their expertise in graphics design enables them to incorporate stunning visuals into videos. They are skilled in using software like Adobe After Effects or Cinema 4D to create motion graphics, visual effects, and animations that enhance the storytelling and capture the viewer's attention. They can design custom graphics, titles, and lower thirds to give videos a polished and professional look. Additionally, these professionals have a keen eye for aesthetics and composition, ensuring that every frame of the video is visually appealing and visually cohesive. They understand color theory, typography, and layout principles, allowing them to create visually pleasing and harmonious designs. Furthermore, a skilled video editing graphics design animator has a strong sense of timing and rhythm. They can synchronize the video's visuals with the audio elements, including music, sound effects, and dialogue, to create a cohesive and impactful viewing experience. They understand pacing and can create dynamic transitions and smooth cuts to maintain the flow of the video. In summary, a skilled video editing graphics design animator is a versatile professional who combines technical expertise with artistic creativity. They have a deep understanding of video editing software, graphics design principles, and animation techniques to create visually stunning and engaging videos that leave a lasting impression on the audience.

Liên hệ Shakib A. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11140934
11140934

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Shakib A. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.