Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
$10 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 8:04 SA
Đã tham gia vào tháng 9 24, 2023
0 Khuyến nghị

Shakil H.

@shakilhasan6

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$10 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
$10 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Digital marketing Expert

Hello, and thank you for visiting my profile. My name is Shakil Hasan. I am a specialized Digital marketer with 4 years . I am here to assist any business in increasing its brand's social media presence. I would be delighted to assist you in creating, optimizing, and professionally managing your social media profiles (Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, and Twitter). A crucial step toward success is a proper representation on social media. Contact me! Check out my Top skills Below:- ⭐⭐Social Media Marketing⭐⭐ ➥ Facebook Page, Business Manager, Ad Manager Setup ➥ Facebook Shop, Pixel, Chatbot ➥ Facebook & Instagram Ads ➥ Facebook Promotion & Marketing ➥ Instagram Growth and Marketing ➥ Youtube Promotion ➥ Youtube Monetization ➥ Twitter Organic Growth and Marketing ➥ Twitter Ads ➥ LinkedIn page creation and promotion ➥ LinkedIn campaign & Ads Setup and Management ➥ Schedule Post ➥ Promoting Products ➥ Hashtag Outreach ➥ Engage Followers ⭐⭐Google Ads & PPC⭐⭐ ➥ Google Ads Campaign Setup ➥ High Performing Keyword Research ➥ Google Analytics ➥ Google Tag Manager ➥ Conversion Tracking ➥ Competitor Analysis ➥ Ads Group Structuring ➥ Ads Extensions ⭐⭐Email Marketing⭐⭐ ➥ Targeted Bulk Email Collection ➥ Email Validation ➥ Email Template Design ➥ Email Campaign Setup & Management ➥ Automation Why Should HireMe? ✔️ Verified by Freelancer Staff ✔️Certified from Google and BD Govt. ✔️Awarded for Being Best of Country ✔️Most Trusted in Marketplace ✔️24x7 Chat Support ✔️High-Quality Services Provider Never hesitate to contact me with any Queries. Thanks.

Liên hệ Shakil H. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Marketing manager

SAMS IT
thg 6 2023 - Hiện tại
as a marketing manager is to develop comprehensive marketing plans. This involves conducting market research, analyzing consumer trends, and identifying target audiences. You use this information to create effective marketing campaigns that resonate with customers and differentiate the company from its competitors. By setting clear objectives, establishing budgets, and defining metrics, you ensure that marketing initiatives are aligned with overall business goals.

Học vấn

BSC

Rajshahi University of Engineering and Technology, Bangladesh 2017 - 2021
(4 năm)

Bằng cấp

successful freelancer award in Natore

SAMS IT Natore
2022
The Successful Freelancer Award honors exceptional freelancers for their skills, dedication, and innovation in diverse fields. Recognizing their high-quality work, professionalism, and client rapport, they stand as role models in the freelance community. With adaptability and a commitment to excellence, they overcome challenges, inspiring others to achieve greatness. The award celebrates their achievements and serves as a beacon of inspiration for aspiring freelancers

Liên hệ Shakil H. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.