Hình đại diện của shamanin
@shamanin
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 09 năm 2005
0 Đề xuất

shamanin

Trực tuyến Ngoại tuyến
We help our Clients to develop, test and maintain the most competitive software products and solutions. We can provide you with qualitative development, using following technologies: Wer kennen: Languages/platforms: .Net (C#, ASP.NET), J2EE (Core, JSP and Servlets, API), C/C++, XML/XSL, Perl, PHP, ASP, PL/SQL, Delphi, HTML, DHTML, CSS, SSI, JavaScript, Visual Basic System: Windows, Unix, Linux, Palm OS, Pocket PC / Windows CE, Symbian Data bases: Oracle 8i, Oracle 9i, MSSQL, MySQL, PostgreSQL, Interbase, Sybase, Instant DB, xBase Tools: Eclipse, IntelliJ IDEA, Borland Jbuilder, Oracle Jdeveloper, JRun Studio, XML Suite, SQL Navigator, Bugzilla, Trackit, CVS, VSS, Star Team, Wiki Pages Management Tools: Rational Suite, MS Visio, MS Project Applikationsserver: Resin, Apache, Tomcat, Jrun, Webspere in iTV field: • platforms: DVB-MHP und OCAP-enabled set-top boxes, Pocket PC, Linux-basierende Handheld-Computer (Sharp Zaurus, etc), cell phones with J2ME support. • technologies: Personal Java Application Environment 1.2a, Java Media Framework (JMF), JavaTV, DAVIC, HAVi, MPEG2, DAVIC, HAVi, MPEG2, DVB-MHP, ATSC, ANSI SCTE, IEEE POSIX, MHP Test API.1.2a, MHP Test API We also work in the IBM Lotus Notes / Microsoft Navision field Protocols: SIP(HTTP), TCP/IP, UPnP(HTTP, HTTPMU, SOAP) There are a lot of things we can. And if not, we can find people that can. Hence, all you need to solve your problems - contact us.
$18 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự