Profile image of shaonit
@shaonit
Cờ của Bangladesh Stockholm, Bangladesh
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 01 năm 2008
0 Đề xuất

shaonit

Online Offline
I am specialized in XHTML and CSS web development, I can guarantee creative and search engine friendly websites with stunning visual effects, intuitive and appealing digital interfaces, corporate branding, killer banner advertising or cost-effective web design consultancy. I have worked on many eCommerce websites, blogs, forums and on most of the popular CMS like Joomla, Drupal, WordPress etc. I have adapted all the latest designing software including PhotoShop, Illustrator, DreamWeaver, FireWorks and Flash. I have worked on both Windows and Linux platforms, obtaining experience in the latest web design techniques like HTML, DHTML, AJAX, PHP, MySql, ASP, CSS, JavaScript, Action Script2 & 3 for Flash and Flex Builder. Recently he started designing sites for mobile users and has had a great deal of success.
các đánh giá về 6
4.8
  • 44%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự