Ảnh đại diện của sharahul
@sharahul
Cờ của India Mandsaur, India
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 12 năm 2015
0 Đề xuất

sharahul

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi there!! Thanks for visiting my profile. Over 5 years of experience in iOS application development as a technical lead and senior iOS developer and well versed in using xCode, iPhone SDK and Cocoa Touch framework. Responsibilities include ensuring that proper technical vision and software engineering processes are implemented on all.. My Skills include below: - --> iOS development,cocoa touch,swift,Objective-C, --> socket programming ,Social media integration, --> Facebook API,Facebook audience network --> Third party library This is my belief "I can replicate your imagination" Thanks & Regards!!
$12 USD/giờ
14 đánh giá
4.9
  • 80%Các công việc hoàn thành
  • 91%Đúng ngân sách
  • 69%Đúng giờ
  • 21%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự