Ảnh đại diện của SharpWit
@SharpWit
Cờ của Canada Parksville, Canada
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 08 năm 2004
0 Đề xuất

SharpWit

Trực tuyến Ngoại tuyến
Sharp Wit Designs provides custom web design, graphic design, logo creation and banner design for clients - for personal sites, small business sites and the larger corporations who want an effective web site, or graphic that will grab attention. Sharp Wit Designs also specializes in Wordpress theme design, re-design and converting psd files to WordPress themes. If you are interested in making your CMS as unique as the subject you write about, we're here to help! Don't have the web traffic you need for your web site - you may need an optimization overhaul. Sharp Wit Designs provides search engine optimization evaluations and recommendations for your web site. If you need help to implement the changes we can help! To view the Portfolio:
$25 USD/giờ
0 đánh giá
3.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự