Ảnh đại diện của sheikDev
@sheikDev
Cờ của India Chennai, India
Member since Ngày 20 tháng 08 năm 2015
2 Đề xuất

sheikDev

Trực tuyến Ngoại tuyến
- 10 Years Experience in Software Development - 100+ Projects Completed as a Freelancer in last 2 years. - Proven experience to work on Multiple technologies Skills : .NET, C#, ASP.NET ,MVC, API, ,AnguarJs,MS-SQL, MySQL, Javascript, Web APIs, Json, JQuery, XML, VB, Excel, Web scrapping, Data Processing Website Development - Windows Bot/Apps Development Rest API Development/ Integration Data Automation/Transformation tools Web scrappers Development Web Scrapping, Im available based on the customer requirements and can be done effectively and quickly. I will bid and accept the jobs only If i can able to complete.
$12 USD/giờ
79 đánh giá
5.9
 • 97%Các công việc hoàn thành
 • 98%Đúng ngân sách
 • 99%Đúng giờ
 • 15%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

10 Years Exp in .NET Development

Feb 2015

I'm Senior .NET developer over 8 years industry experience in build and worked wide range of applications(Web and Windows) in different domains. Skills : , MVC, C#, , SQL Server, WCF, Web API, HTML5, Bootstrap, JavaScript, JQuery, Ajax, CSS, AngularJS, SignalR, XML Parsing, Reporting Tools, MySql, Third Party API, MS-Access and Windows Services. - Web Applications Development - Windows applications - DB Programming - Web& Data scrapping - Automation Tools

Giáo dục

BE

2002 - 2006 (4 years)

Chứng chỉ

Microsoft Certified in ASP.NET 3.5 (2013)

Microsoft

Microsoft Certified in 3.5 application development.

Các xuất bản

Upwork profile

Upwork Profile

Chứng Nhận

 • SQL Level 1
  95%
 • C# 1
  88%
 • JavaScript Level 1
  85%
 • US English Level 1
  85%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự