Profile image of shinelancer
@shinelancer
Cờ của China Dalian, China
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 06 năm 2017
4 Đề xuất

shinelancer

Online Offline
Welcome to my profile. In the last few years, I have gained trust by working with many customers and projects. My pleasure is to ensure the quality and deadline of the program for our customers. I am going to be a friend of the customers through the project in the future. - Source Management Tools: Git, Svn, Bitbucket - Web: HTML5, NodeJS, Bootstrap, Angular 1/2/4/5 , React JS, RESTful API, ASP.Net MVC/Webform, - Mobile development : Object C, Swift, Unity3D, Xamarin - Web Application : Python, Node.JS, C++, C# - Game Development: Unity3D, NodeJS, MongoDB - Machine Learn: OpenCV/OpenCvSharp - Software development : C, C++, C#, VB - Windows API, Google API, Crypt and Decrypt App, OpenCV - Assembly and Debugging - Web Site Design, Mockup, Responsive Design
$40 USD/Giờ
các đánh giá về 31
5.8
 • 91%Công việc đã Hoàn thành
 • 93%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 18%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

BSc

2008 - 2011 (3 years)

Bằng Cấp

Best software engineer (2013)

Tsinghua University, China

Best software engineer for 2013

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  100%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự