Hình đại diện của shinkarmegha02
@shinkarmegha02
Cờ của India Thane, India
Làm thành viên từ 9 tháng 8, 2018
0 Đề xuất

shinkarmegha02

Trực tuyến Ngoại tuyến
4.5 Years of experience in Manual Testing (Mobile App Testing and Web Applications Testing) in BFSI and Travel (Hotel+Flight+Cruise) domain. Mobile application testing on different operating system as iOS, Android, Windows. Expertise in Functional and Non-Functional testing for Mobile Application and Web Application. Knowledge of Defect Management Tools like Bugzilla, Redmine, JIRA, RQM and TFS. Experience in techniques like Integration Testing/ SIT, Functionality Testing/ UAT, Sanity Testing, Regression testing and Retesting. Experience in Designing Test Scenarios, Test cases using Business Requirement Document (BRD) and Functional Specification (FS). Good knowledge in SDLC & STLC Models and have experience in Agile Methodology.
$2 USD/hr
1 Nhận xét
1.7
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

QA Engineer

Sep 2014

4+ Years of experience in Manual Testing (Mobile App & Web Applications Testing) Expertise in Functional and Non-Functional testing for Mobile Application and Web Application Knowledge of Defect Management Tools like Bugzilla, Redmine, JIRA, RQM, & TFS Experience in techniques like in SIT, UAT, Sanity Testing, Regression testing, and Retesting Experience in Designing Test Scenarios, Test cases using BRD & FS Experience in SDLC & STLC Models and have experience in Agile Methodology

Giáo dục

B.E. IT

2010 - 2013 (3 years)

Bằng Cấp

ISTQB - Foundation Level (2018)

GASQ Organization

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự