Ảnh đại diện của shirajee
@shirajee
Member since Ngày 31 tháng 03 năm 2004
0 Đề xuất

shirajee

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am well respected in my profession as an upstanding, hard-working individual who can be counted on to "get the job done." More than seven years experience in Web development and client server application development. Currently working in one of top software firm in USA. Expert in working with ASP, ASP.NET, Web services, Visual Basic, SQL Server,COM/DCOM,HTML, Javascript. I've developed all kind of high level Web development. Developed web services with .NET , COM component, SQL server Database design and intregate all those stuffs with Web pages. Now I've decided to do some freelance work to do advance web development. Experience in Developnet areas of expertise . ASP.NET . SQL SERVER 7/2000 . WEB SERVICE . . VISUAL BASIC . COM/DCOM . DHTML . JAVASCRIPT
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự