Ảnh đại diện của shiva1888
@shiva1888
Cờ của India Faridabad, India
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 10 năm 2014
2 Đề xuất

shiva1888

Trực tuyến Ngoại tuyến
More than 10 + years of experience in developing web, desktop and mobile applications in .Net (C#, WPF , Windows forms,WCF, UWP, ASP, Silverlight and MVC), Xamarin, SocketIO, Javacript, JQuery, HTML5, Material Design, Bootstrapping, NodeJS, AngularJS, Multi- threading with SQL server and MySql for the platform like Windows 7,10, Mobile. Responsibilities and other skills: * Excellent understanding of Software Development Life Cycle * Excellent communication skills, both written and verbal. * Translate designs and wireframes into high quality code. * Build, and maintain high performance, reusable, and reliable code. * Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of the application. * Identify and correct bottlenecks and fix bugs - Help maintain code quality. I strive hard for 100% customer satisfaction and take full responsibility until assigned project complete successfully.
$50 USD/giờ
31 đánh giá
5.1
  • 97%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 36%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự