Hình đại diện của shivampanchal
@shivampanchal
Cờ của India Kandhala, Shamli, Uttar Pradesh, India
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 05 năm 2016
4 Đề xuất

shivampanchal

Trực tuyến Ngoại tuyến
Pursuing Machine Learning, Deep Learning, Big Data Technology, Exploratory Data Analysis , Text Mining, Web Scraping, Statistical Analysis, Data Mining, Web Development. ► Programming (Python (Advanced), R(Advanced), HTML, CSS, JavaScript,MATLAB,C,C++) ► Machine Learning Algorithms (Regression- Linear/Multiple/Ridge/Lasso/Tree Based Regression Classification- Naive Bayes/SVM/Random Forest/ Decision Trees/ Boosted Models (GBM/Adaboost/XGboost) Clustering- K Means/ hierarchical/LDA/DBSCAN/Affinity/Agglomerative/Spectral) ►Web Development (HTML/CSS/JS/Bootstrap/Reactive) ► Tools (Tableau, QlikView, QlikSense, Advanced Excel, RapidMiner, WEKA, KNIME, TRIFECTA) Database Management System- MySQL, MongoDB ► Data analytics ► Text Mining ► Natural Language Processing ► Web Scraping ● Author (Nationwide Selling Book) ● Coding enthusiast ● Sportsperson !! In God, We trust, Everyone else must bring Data!! ☛ Contact me for any opportunities you think would add to this growth curve.
$20 USD/Giờ
các đánh giá về 73
6.5
 • 99%Công việc đã Hoàn thành
 • 89%Đúng ngân sách
 • 93%Đúng hạn
 • 18%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  92%
 • US English Level 1
  83%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự