Ảnh đại diện của shopstationbwn
@shopstationbwn
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 04 năm 2016
0 Đề xuất

shopstationbwn

Trực tuyến Ngoại tuyến
SHOPSTATION is a highly professional information technology company, It’s first priority to provide best web services and satisfaction to their valuable clients. We provide web design & development as well as mobile app development services. We believe in working in tandem with our valuable clients to help them to achieve their business goals. We have a team of highly experienced, talented, and creative professionals that work persistently to provide best of services: What we serve to our clients that includes – Digital Marketing Services Web design & development Logo design, Business cards, Brochure, Flyer design Search Engine Optimization (SEO) Mobile App Development Website Security Lead Generation We at SHOPSTATION provide a professionally designed website to our clients. The websites designed by us are interactive, aesthetically appealing, Provide easy navigation to the visitors.
$15 USD/giờ
28 đánh giá
4.4
  • 90%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 10%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự