Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự ánProfile cover photoundefined
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
nilphamari sadar, bangladesh
$10 USD / giờ
Hiện ở đây là 11:07 CH
Đã tham gia vào ngày tháng 4 26, 2013
0 Khuyến nghị

Abul Hasnat M.

@Showkhin91

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
$10 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
nilphamari sadar, bangladesh
$10 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Google Ads, Analytics & Tag Manager Expert

Hello! Individual, thanks for stopping by my profile, It’s Abul Hasnat Md Tarek here from Bangladesh, a full-time professional Data-Driven Digital Marketer. I am the right person to implement Google Tag Manager, Google Analytics, Enhanced E-commerce Tracking, Facebook Pixel, Google Ads conversion tracking, and many other tags on your website at an advanced level. In Upwork, I am quite new but I already worked with 150+ brands to grow their business locally and worldwide. Real data metrics help to make the right decisions for your business growth. ✔️ 5+ Years of Experience in Data-Driven Digital Marketing ✔️ Google Tag Manager ✔️ Google Analytics ✔️ Facebook Pixel Setup & Optimization ✔️ Facebook Conversion API ✔️ Server Side Tracking ✔️ Google Analytics 4 Ecommerce Tracking & GA4 Reporting ✔️ Google Ads ( PPC, Display, Video, Shopping & Performance Max Campaign, etc. ) ✔️ Google Ads Conversion Tracking (Dynamic Value, ID, and Currency for eCommerce) ✔️ Facebook Ads & Sales Funnel with Audience (Top, Middle & Bottom of the Funnel) ✔️ Facebook Awareness, Consideration, and Conversion campaigns ✔️ Instagram Marketing ✔️ Universal Analytics Enhanced Ecommerce Tracking with Reporting ✔️ Cross-Domain Tracking ✔️ Goals and Funnels Creating ✔️ Dynamic Remarking ✔️ LinkedIn Insight Tag ✔️ Pinterest, Snapchat, TikTok Pixel tracking ✔️ Hotjar Tracking ✔️ Microsoft Clarity Tracking ✔️ Social Media Marketing & Tracking ✔️ Total Digital Marketing Strategy & Solution
Freelancer Internet Marketing Specialists Bangladesh

Liên hệ Abul Hasnat M. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

Are you looking for someone to set up Ecommerce tracking on your Shopify store? Then I am the right person to implement GA4, Facebook pixel, and Google ads conversion tracking on your website at an advanced level.

I already worked with 100+ eCommerce stores globally to set up their Google Tag Manager (GTM), Google Analytics 4 (GA4), Universal Analytics, and many other tags. Real data metrics help to make the right decisions for your business growth.

Services I Will Provide You:

1. Setup Google Analytics 4 (GA4) including Ecommerce Tracking using the Data layer

2. Setup Google Tag Manager (GTM) in a standard way

3. Setup Google Ads Conversion Tracking using the Data layer on your Shopify store

4. Facebook purchase tracking using data layer and Google Tag manager

5. Setup Google Ads Retargeting tag & create an audienc

6. Enhanced Ecommerce tracking in Universal Analytics using Data layer

Let's Work together and set up your Shopify store eCommerce tracking with the tag manage
Shopify Ecommerce Tracking with Tag Manager
Are you looking for someone to set up Ecommerce tracking on your Shopify store? Then I am the right person to implement GA4, Facebook pixel, and Google ads conversion tracking on your website at an advanced level.

I already worked with 100+ eCommerce stores globally to set up their Google Tag Manager (GTM), Google Analytics 4 (GA4), Universal Analytics, and many other tags. Real data metrics help to make the right decisions for your business growth.

Services I Will Provide You:

1. Setup Google Analytics 4 (GA4) including Ecommerce Tracking using the Data layer

2. Setup Google Tag Manager (GTM) in a standard way

3. Setup Google Ads Conversion Tracking using the Data layer on your Shopify store

4. Facebook purchase tracking using data layer and Google Tag manager

5. Setup Google Ads Retargeting tag & create an audienc

6. Enhanced Ecommerce tracking in Universal Analytics using Data layer

Let's Work together and set up your Shopify store eCommerce tracking with the tag manage
Shopify Ecommerce Tracking with Tag Manager
Are you looking for someone to set up Ecommerce tracking on your Shopify store? Then I am the right person to implement GA4, Facebook pixel, and Google ads conversion tracking on your website at an advanced level.

I already worked with 100+ eCommerce stores globally to set up their Google Tag Manager (GTM), Google Analytics 4 (GA4), Universal Analytics, and many other tags. Real data metrics help to make the right decisions for your business growth.

Services I Will Provide You:

1. Setup Google Analytics 4 (GA4) including Ecommerce Tracking using the Data layer

2. Setup Google Tag Manager (GTM) in a standard way

3. Setup Google Ads Conversion Tracking using the Data layer on your Shopify store

4. Facebook purchase tracking using data layer and Google Tag manager

5. Setup Google Ads Retargeting tag & create an audienc

6. Enhanced Ecommerce tracking in Universal Analytics using Data layer

Let's Work together and set up your Shopify store eCommerce tracking with the tag manage
Shopify Ecommerce Tracking with Tag Manager
Are you looking for someone to set up Ecommerce tracking on your Shopify store? Then I am the right person to implement GA4, Facebook pixel, and Google ads conversion tracking on your website at an advanced level.

I already worked with 100+ eCommerce stores globally to set up their Google Tag Manager (GTM), Google Analytics 4 (GA4), Universal Analytics, and many other tags. Real data metrics help to make the right decisions for your business growth.

Services I Will Provide You:

1. Setup Google Analytics 4 (GA4) including Ecommerce Tracking using the Data layer

2. Setup Google Tag Manager (GTM) in a standard way

3. Setup Google Ads Conversion Tracking using the Data layer on your Shopify store

4. Facebook purchase tracking using data layer and Google Tag manager

5. Setup Google Ads Retargeting tag & create an audienc

6. Enhanced Ecommerce tracking in Universal Analytics using Data layer

Let's Work together and set up your Shopify store eCommerce tracking with the tag manage
Shopify Ecommerce Tracking with Tag Manager
Are you looking for someone on your website to add Google Tag Manager and then implement Google Analytics, Ga4 on it or add any other tracking tag, such as Facebook Pixel, Google Ads Conversion Tracking, E-commerce purchase tracking, Remarketing Ads Campaign, Button click, URL tracking?

Fix remarketing tag issues, Custom analytics dashboard?

I am the person you are looking for. I will set up Google Analytics via the Tag Manager on your website. In addition, I'm going to help you understand and track your website visitors in real time.

What Will I Do:

Setup Google Tag Manager, GTM
Google Analytics, Ga4
Google Ads Conversion Tracking
Google Ads Remarketing, retargeting campaign
Link, Button, URL, Phone N, Mail, Page tracking
Create Custom Events
Enhanced Ecommerce purchase tracking
Ecommerce goals and Checkout funnel creation
Create Google analytics reporting dashboards
Facebook pixel setup

Tell me the event or user behavior you would like to track.
Setup Google Analytics , Conversion Tracking via Tag Manager
Are you looking for someone on your website to add Google Tag Manager and then implement Google Analytics, Ga4 on it or add any other tracking tag, such as Facebook Pixel, Google Ads Conversion Tracking, E-commerce purchase tracking, Remarketing Ads Campaign, Button click, URL tracking?

Fix remarketing tag issues, Custom analytics dashboard?

I am the person you are looking for. I will set up Google Analytics via the Tag Manager on your website. In addition, I'm going to help you understand and track your website visitors in real time.

What Will I Do:

Setup Google Tag Manager, GTM
Google Analytics, Ga4
Google Ads Conversion Tracking
Google Ads Remarketing, retargeting campaign
Link, Button, URL, Phone N, Mail, Page tracking
Create Custom Events
Enhanced Ecommerce purchase tracking
Ecommerce goals and Checkout funnel creation
Create Google analytics reporting dashboards
Facebook pixel setup

Tell me the event or user behavior you would like to track.
Setup Google Analytics , Conversion Tracking via Tag Manager
Are you looking for someone on your website to add Google Tag Manager and then implement Google Analytics, Ga4 on it or add any other tracking tag, such as Facebook Pixel, Google Ads Conversion Tracking, E-commerce purchase tracking, Remarketing Ads Campaign, Button click, URL tracking?

Fix remarketing tag issues, Custom analytics dashboard?

I am the person you are looking for. I will set up Google Analytics via the Tag Manager on your website. In addition, I'm going to help you understand and track your website visitors in real time.

What Will I Do:

Setup Google Tag Manager, GTM
Google Analytics, Ga4
Google Ads Conversion Tracking
Google Ads Remarketing, retargeting campaign
Link, Button, URL, Phone N, Mail, Page tracking
Create Custom Events
Enhanced Ecommerce purchase tracking
Ecommerce goals and Checkout funnel creation
Create Google analytics reporting dashboards
Facebook pixel setup

Tell me the event or user behavior you would like to track.
Setup Google Analytics , Conversion Tracking via Tag Manager
Are you looking for someone on your website to add Google Tag Manager and then implement Google Analytics, Ga4 on it or add any other tracking tag, such as Facebook Pixel, Google Ads Conversion Tracking, E-commerce purchase tracking, Remarketing Ads Campaign, Button click, URL tracking?

Fix remarketing tag issues, Custom analytics dashboard?

I am the person you are looking for. I will set up Google Analytics via the Tag Manager on your website. In addition, I'm going to help you understand and track your website visitors in real time.

What Will I Do:

Setup Google Tag Manager, GTM
Google Analytics, Ga4
Google Ads Conversion Tracking
Google Ads Remarketing, retargeting campaign
Link, Button, URL, Phone N, Mail, Page tracking
Create Custom Events
Enhanced Ecommerce purchase tracking
Ecommerce goals and Checkout funnel creation
Create Google analytics reporting dashboards
Facebook pixel setup

Tell me the event or user behavior you would like to track.
Setup Google Analytics , Conversion Tracking via Tag Manager
Due to the iOS 14 update and Safari, Firefox, and Mozilla having intelligent tracking prevention (ITP) algorithms, Facebook can’t track accurate data for iOS users. To fix the issue, you need to capture data directly from the server instead of the browser side through Conversion API or server-side tracking.

What I will do for YOU:

Setup Facebook Conversion API or Server-side tracking
Facebook Events Tracking with GTM Server (Page view, View Content, Add to Cart, Purchase)
Domain Verification
iOS 14 error
Facebook de-duplication error
How will I Setup Server-side Tracking?

I will set up Facebook Conversion API Server Side Tracking (Google, Stape) and Google Analytics 4( GA4) with Google Tag Manager.

Platforms I Am Familiar With:

WordPress with WooCommerce
Shopify
Wix Or Any Raw Code Website
Facebook Pixel Conversion API, Server Side Tracking With GTM
Due to the iOS 14 update and Safari, Firefox, and Mozilla having intelligent tracking prevention (ITP) algorithms, Facebook can’t track accurate data for iOS users. To fix the issue, you need to capture data directly from the server instead of the browser side through Conversion API or server-side tracking.

What I will do for YOU:

Setup Facebook Conversion API or Server-side tracking
Facebook Events Tracking with GTM Server (Page view, View Content, Add to Cart, Purchase)
Domain Verification
iOS 14 error
Facebook de-duplication error
How will I Setup Server-side Tracking?

I will set up Facebook Conversion API Server Side Tracking (Google, Stape) and Google Analytics 4( GA4) with Google Tag Manager.

Platforms I Am Familiar With:

WordPress with WooCommerce
Shopify
Wix Or Any Raw Code Website
Facebook Pixel Conversion API, Server Side Tracking With GTM
Due to the iOS 14 update and Safari, Firefox, and Mozilla having intelligent tracking prevention (ITP) algorithms, Facebook can’t track accurate data for iOS users. To fix the issue, you need to capture data directly from the server instead of the browser side through Conversion API or server-side tracking.

What I will do for YOU:

Setup Facebook Conversion API or Server-side tracking
Facebook Events Tracking with GTM Server (Page view, View Content, Add to Cart, Purchase)
Domain Verification
iOS 14 error
Facebook de-duplication error
How will I Setup Server-side Tracking?

I will set up Facebook Conversion API Server Side Tracking (Google, Stape) and Google Analytics 4( GA4) with Google Tag Manager.

Platforms I Am Familiar With:

WordPress with WooCommerce
Shopify
Wix Or Any Raw Code Website
Facebook Pixel Conversion API, Server Side Tracking With GTM
Google Analytics (GA4) Certification from Google Digital Academy (Skillshop) with a Completion ID: 124348453
Google Analytics (GA4) Certification
Google Tag Manager Fundamentals Certificate from Google Analytics Academy
Google Tag Manager Fundamentals Certificate
Google Analytics Individual Qualification from Google Digital Academy (Skillshop) with a Completion ID: 115056219
Google Analytics Individual Qualification

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Google Ads, Analytics And Tag Manager Expert

Fiverr
thg 9 2021 - Hiện tại
For the last 1+ year, I am working on Fiverr, and now as a "Level One" Seller there working as a Media Buying and Web Data Analytics Expert. I am a Data-Driven Digital Marketing Expert with expertise in Google Ads, Facebook Ads, Analytics and Tag Manager Expert, Facebook Pixel Conversion API, and Server Side Tracking mainly.

Expert Media Buyer And Web Data Analytics

Upwork
thg 10 2020 - Hiện tại
For the Last Two years, I am working on Upwork and now as a "Top Rated" Seller there working as a Media Buying and Web Data Analytics Expert. I am a Data-Driven Digital Marketing Expert with expertise in Google Ads, Facebook Ads, Analytics and Tag Manager Expert, Facebook Pixel Conversion API, and Server Side Tracking mainly.

Volunteer experience

Bangladesh Red Crescent Society (BDRCS)
thg 2 2010 - Hiện tại
I am working as a Volunteer staff Bangladesh Red Crescent Society (BDRCS) Nilphamari Unit Since 2010.

Học vấn

B.sc in Textile Engineering

Daffodil International University, Bangladesh 2012 - 2016
(4 năm)

Bằng cấp

Digital Marketing

eShikhon
2015
eShikhon.com is one of the most popular education portal in Bangladesh. They are giving live free teaching and also educational entertainments to students. In Digital Marketing Course I learned those topics : > Introduction of Digital Marketing. > Social Media Marketing & Optimization (SMM, SMO). > Competitor Analysis. > Strategies of Content Marketing. > Search Engine Optimization (SEO). > E-Mail Marketing . > Google Analytics & Webmaster. > Google AdWords. > YouTube Marketing.

Nội dung đã đăng

Travel & Food Blogger

Abul Hasnat Md.Tarek
I wrote a few blog about travel & food in our local websites. Bangladesh is a land of beauty and has some delicious varieties of foods. It was very easy for me to write few blogs about "Journey About A Food Traveler"

Liên hệ Abul Hasnat M. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Chứng chỉ

preferredfreelancer-1.png Preferred Freelancer Program SLA 1 89%

Các kỹ năng hàng đầu

Internet Marketing Google Adwords Facebook Marketing Marketing Advertising

Xem Các Freelancer Tương Tự

Internet Marketing Specialists in Bangladesh
Internet Marketing Specialists
Google Adwords Experts
Facebook Marketing Specialists

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Internet Marketing
Google Adwords
Facebook Marketing
Marketing
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.