Hình đại diện của shreedharflash
@shreedharflash
Cờ của India Salem, India
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 08 năm 2006
0 Đề xuất

shreedharflash

Trực tuyến Ngoại tuyến
[login to view URL] OBJECTIVE To excel in the field of Graphic Interface Developer and work in an organization where diligence and hard work are hallmarks of a successful career. CAREER PROFILE · Working as Graphic Designer and Flash Interface Developer in Chimera Technologies, Bangalore for 1.3 years (April 2005 - Till Date). · Worked as Web Designer/Developer in Jeeva Computers, Salem for 1.5 years (April 2004 - March 2005). · Worked as Faculty in Jeeva Computers, Salem for 1.6 years (September 2002 - March 2004). EXPERTISE IN TECHNOLOGIES Platforms : Windows 2000 Professional, Windows XP, Dos. Web Technologies : Dreamweaver MX, Front Page, HTML, DHTML, XML. Scripting Language : VB Script, Java Script, Action Script. Database : MS- Access. 2D Animation : Flash 8, Director. Graphics Tools : Photoshop CS2, CorelDraw 11, Illustrator CS. Audio / Video Tools : Adobe Premiere Pro, Sony Sound Forge 8.0. 3D Animation : 3DS Max. Yours Truly S. Shreedhar
$7 USD/hr
1 Nhận xét
2.6
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của leadingminds Data Entry in Flash Website $120.00 USD

  “Great guy to work with. Shreedhar is fast, reliable and efficient. Will certainly employ his services time and again.”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự